สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76183 ฉ.1 76184 ฉ.2 76185 ฉ.3
ISBN 978-616-18-0438-1
เลขหมู่ 641.5 ข 462 - 2558
ชื่อเรื่อง
 • ข้าวต้มโต้รุ่ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ cuisine 2558
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • ข้าวต้ม
 • การปรุงอาหาร (ข้าว)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ข้าวต้มโต้รุ่ง
 • ข้าวต้ม
 • การปรุงอาหาร (ข้าว)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A76183  641.5 ข 462 - 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A76184  641.5 ข 462 - 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A76185  641.5 ข 462 - 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10135]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver