สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76244 ฉ.1 76245 ฉ.2 76246 ฉ.3
ISBN 978-616-18-0721-4
เลขหมู่ 641.69 จ 298 - 2558
ชื่อเรื่อง
 • จานอร่อย ซีฟู้ด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ Cusine อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2558
  บรรณลักษณ์ 74 หน้า 89 บาท
  หัวเรื่อง
 • การปรุงอาหาร (อาหารทะเล)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จานอร่อย ซีฟู้ด
 • การปรุงอาหาร (อาหารทะเล)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A76244  641.69 จ 298 - 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A76245  641.69 จ 298 - 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A76246  641.69 จ 298 - 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10153]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver