สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76268 ฉ.1 76269 ฉ.2 76270 ฉ.3
ISBN 978-616-18-0309-4
เลขหมู่ 746.46 จ 189 ง 2558
ชื่อคน
 • จอง, ฮเยวอน
 • ชื่อเรื่อง
 • งานผ้าสไตล์เกาหลี เย็บง่ายไม่ง้อจักร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Steps อมรินทร์พริ้นติ้ง ฯ 2558
  บรรณลักษณ์ 174 หน้า 395 บาท
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จอง, ฮเยวอน
 • งานผ้าสไตล์เกาหลี เย็บง่ายไม่ง้อจักร
 • การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B76268  746.46 จ 189 ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B76269  746.46 จ 189 ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B76270  746.46 จ 189 ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10163]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver