สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76360 ฉ.1 76361 ฉ.2 76362 ฉ.3
ISBN 978-974-414-156-9
เลขหมู่ 658 ส 786 ธ 2553
ชื่อคน
 • สุธีรา เดชนครินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร์เน็ท 2553
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การจัดการธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุธีรา เดชนครินทร์
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนำ
 • การจัดการธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B76360  658 ส 786 ธ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B76361  658 ส 786 ธ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B76362  658 ส 786 ธ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10191]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver