สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76372 ฉ.1 76373 ฉ.2 76374 ฉ.3
ISBN 978-974-414-253-5
เลขหมู่ 153 พ 621 ถ 2555
ชื่อคน
 • พาวเวลล์, ไมเคิล
 • ชื่อเรื่อง
 • ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ!
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เบรนจีเนียส 2555
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 175 บาท
  หัวเรื่อง
 • สมอง
 • ความจำ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พาวเวลล์, ไมเคิล
 • ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ!
 • สมอง
 • ความจำ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A76372  153 พ 621 ถ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A76373  153 พ 621 ถ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A76374  153 พ 621 ถ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10195]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver