สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76355,ฉ1 76356,ฉ2 76357,ฉ3 76358,ฉ4 76359,ฉ5
ISBN 978-974-484-336-45
เลขหมู่ 641.86 ส113ข 2554
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนมแม่เอ๊ย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สารคดี 2554
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • ขนม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • ขนมแม่เอ๊ย
 • ขนม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A76355  641.86 ส113ข 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A76356  641.86 ส113ข 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A76357  641.86 ส113ข 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  64A76358  641.86 ส113ข 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  64A76359  641.86 ส113ข 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10211]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver