สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76378,ฉ1 76379,ฉ2 76380,ฉ3
ISBN 978-974-414-20093
เลขหมู่ 658.408 พ424C
ชื่อคน
 • พราหาราช, ซีเค
 • ชื่อเรื่อง
 • CSR
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท 2554
  บรรณลักษณ์ 302 หน้า 220 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรธุรกิจ
 • พราหาราช, ซีเค
 • CSR
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรธุรกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B76378  658.408 พ424C ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B76379  658.408 พ424C ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B76380  658.408 พ424C ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10212]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver