สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76446,ฉ1 76447,ฉ2 76448,ฉ3 76411,ฉ4 76412,ฉ5
ISBN 978-974-06-277395
เลขหมู่ 495.913 ร435- 2551
ชื่อนิติบุคคล
 • เพื่อนเรียนเด็กไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • ราชาศัพท์
 • พิมพลักษณ์ a กรุงเทพฯ เพื่อนเรียนเด็กไทย 2551
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 280 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - ราชาศัพท์
 • เพื่อนเรียนเด็กไทย
 • ราชาศัพท์
 • ภาษาไทย - ราชาศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A76446  495.913 ร435- 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A76447  495.913 ร435- 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A76448  495.913 ร435- 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A76411  495.913 ร435- 2551 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A76412  495.913 ร435- 2551 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10222]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver