สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76510,ฉ1 76511,ฉ2 76512,ฉ3
ISBN 978-616-273-114-35
เลขหมู่ 028.9 ฉ178จ 2557
ชื่อคน
 • ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตวิทยาการอ่าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาศาสน์ 2557
  บรรณลักษณ์ 376 หน้า 400 บาท
  หัวเรื่อง
 • หนังสือและการอ่าน - เชิงจิตวิทยา
 • ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
 • จิตวิทยาการอ่าน
 • หนังสือและการอ่าน - เชิงจิตวิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  02B76510  028.9 ฉ178จ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  02B76511  028.9 ฉ178จ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  02B76512  028.9 ฉ178จ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10237]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver