สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76621, ล1 ฉ1 76622, ล2 ฉ1 76623, ล3 ฉ1 76624, ล4 ฉ1 76625, ล1 ฉ2 76626, ล2 ฉ2 76627, ล3 ฉ2 76628, ล4 ฉ2 76629, ล1 ฉ3 76630, ล2 ฉ3 76631, ล3 ฉ3 76632, ล4 ฉ3 76633, ล1 ฉ4 76634, ล2 ฉ4 76635, ล3 ฉ4 76636, ล4 ฉ4 76915, ล1 ฉ5 76916, ล2 ฉ5 76917, ล3 ฉ5 76918, ล4 ฉ5
ISBN 978-616-13-00-79-1
เลขหมู่ 895.914 พ414พ 2554
ชื่อคน
 • พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)
 • ชื่อเรื่อง
 • พระอภัยมณี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรกะรัต 2554
  บรรณลักษณ์ - หน้า 800 บาท (เล่มละ 200 บาท)
  ชื่อชุด
 • วรรณคดีอมตะของไทย
 • หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • พระอภัยมณี
 • พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)
 • พระอภัยมณี
 • วรรณคดีอมตะของไทย
 • วรรณคดีไทย
 • พระอภัยมณี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A76621  895.914 พ414พ 2554 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A76622  895.914 พ414พ 2554 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A76623  895.914 พ414พ 2554 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A76624  895.914 พ414พ 2554 ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A76625  895.914 พ414พ 2554 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A76626  895.914 พ414พ 2554 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A76627  895.914 พ414พ 2554 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A76628  895.914 พ414พ 2554 ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A76629  895.914 พ414พ 2554 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A76630  895.914 พ414พ 2554 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A76631  895.914 พ414พ 2554 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A76632  895.914 พ414พ 2554 ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A76633  895.914 พ414พ 2554 ล.1 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A76634  895.914 พ414พ 2554 ล.2 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A76635  895.914 พ414พ 2554 ล.3 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A76636  895.914 พ414พ 2554 ล.4 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A76915  895.914 พ414พ 2554 ล.1 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A76916  895.914 พ414พ 2554 ล.2 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A76917  895.914 พ414พ 2554 ล.3 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A76918  895.914 พ414พ 2554 ล.4 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10260]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver