สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76758, ฉ1 76759, ฉ2 76760, ฉ3 76761, ฉ4 76762, ฉ5
ISBN 978-616-236-715-1
เลขหมู่ 530 อ-253-9 2558
ชื่อคน
 • อภิญญา แซ่โง้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ นียอนด์ บุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 260 หน้า 170 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • อภิญญา แซ่โง้ว
 • 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A76758  530 อ2539 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]   53A76759  530 อ2539 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]   53A76760  530 อ2539 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]   53A76761  530 อ2539 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]   53A76762  530 อ2539 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10287]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver