สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76798, ฉ1 76799, ฉ2 76800, ฉ3 76801, ฉ4 76802, ฉ5
ISBN 978-616-236-711-3
เลขหมู่ 540.76 ส876M 2558
ชื่อคน
 • สุวัฒน์ ธาดาวุธ
 • ชื่อเรื่อง
 • My Chemistry
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ นียอนด์ บุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 472 หน้า 280 บาท
  หัวเรื่อง
 • คมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สุวัฒน์ ธาดาวุธ
 • My Chemistry
 • คมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A76798  540.76 ส876M 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A76799  540.76 ส876M 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A76800  540.76 ส876M 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A76801  540.76 ส876M 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A76802  540.76 ส876M 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10295]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver