สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76808, ฉ1 76809, ฉ2 76810, ฉ3 76811, ฉ4 76812, ฉ5
ISBN 978-616-382-762-3
เลขหมู่ 540 ว392U 2558
ชื่อคน
 • วัฒน สุทธิศิริมงคล
 • ชื่อเรื่อง
 • Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • วัฒน สุทธิศิริมงคล
 • Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
 • เคมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A76808  540 ว392U 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A76809  540 ว392U 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A76810  540 ว392U 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A76811  540 ว392U 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A76812  540 ว392U 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10297]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver