สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76818, ฉ1 76819, ฉ2 76820, ฉ3 76821, ฉ4 76822, ฉ5
ISBN 978-616-236-717-5
เลขหมู่ 510.76 ด-838-9 2558
ชื่อคน
 • เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
 • ชื่อเรื่อง
 • 9 วิชาสามัญ คณิต 1
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ นียอนด์ บุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 464 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
 • 9 วิชาสามัญ คณิต 1
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A76818  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A76819  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A76820  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A76821  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A76822  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10299]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver