สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76823, ฉ1 76824, ฉ2 76825, ฉ3 76826, ฉ4 76827, ฉ5
ISBN 978-616-236-718-2
เลขหมู่ 510.76 ด-838-9 2558
ชื่อคน
 • เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
 • ชื่อเรื่อง
 • 9 วิชาสามัญ คณิต 2
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ นียอนด์ บุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า 189 บาท
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
 • 9 วิชาสามัญ คณิต 2
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A76823  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A76824  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A76825  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A76826  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A76827  510.76 ด-838-9 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10300]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver