สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76838, ฉ1 76839, ฉ2 76840, ฉ3 76841, ฉ4 76842, ฉ5
ISBN 978-616-236-645-1
เลขหมู่ 570.76 ธ231M 2558
ชื่อคน
 • ธนา ทองศรีคำ
 • ชื่อเรื่อง
 • My Biology
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ นียอนด์ บุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 412 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน
 • ธนา ทองศรีคำ
 • My Biology
 • ชีววิทยา - การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A76838  570.76 ธ231M 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A76839  570.76 ธ231M 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A76840  570.76 ธ231M 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A76841  570.76 ธ231M 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A76842  570.76 ธ231M 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10303]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver