สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76891, ฉ1 76892, ฉ2 76893, ฉ3
ISBN 978-616-00-2148-2
เลขหมู่ 959.311 อ892ภ 2558
ชื่อคน
 • เอนก นาวิกมูล
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาพเก่ากรุงเทพฯ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 368 หน้า 270 บาท
  หัวเรื่อง
 • กรุงเทพ - ประวัติศาสตร์
 • เอนก นาวิกมูล
 • ภาพเก่ากรุงเทพฯ
 • กรุงเทพ - ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B76891  959.311 อ892ภ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B76892  959.311 อ892ภ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B76893  959.311 อ892ภ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10315]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver