สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76897, ฉ1 76898, ฉ2 76899, ฉ3
ISBN 978-616-00-2121-5
เลขหมู่ 643 ส113ค 2558
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ครัวไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • ครัว - ไทย
 • อาหาร
 • ส.พลายน้อย
 • ครัวไทย
 • ครัว - ไทย
 • อาหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A76897  643 ส113ค 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A76898  643 ส113ค 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A76899  643 ส113ค 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10317]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver