สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76974, ฉ1 76975, ฉ2 76976, ฉ3 76977, ฉ4
ISBN 978-616-7739-18-2
เลขหมู่ 959.35 2-473-ก 2556
ชื่อนิติบุคคล
 • กรุงเทพมหานครฯ
 • ชื่อเรื่อง
 • 230 ปี ศรัรัตนรัตนโกสินทร์ มรดกความทรงจำ กรุงเทพมหานคร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 2556
  บรรณลักษณ์ 374 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กรุงเทพมหานคร - ประวัติศาสตร์
 • กรุงเทพมหานครฯ
 • 230 ปี ศรัรัตนรัตนโกสินทร์ มรดกความทรงจำ กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร - ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B76974  959.35 2-473-ก 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B76975  959.35 2-473-ก 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B76976  959.35 2-473-ก 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  95B76977  959.35 2-473-ก 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10342]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver