สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76999, ล2 ฉ1 77000, ล2 ฉ2 77001, ล2 ฉ3
ISBN 978-616-00-2079-9
เลขหมู่ 828.9915 ก396B 2558
ชื่อคน
 • กัลฐิดา
 • ชื่อเรื่อง
 • Baria's Mission ปริศนามารีโลนี่ เล่ม 2 (จบ)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 479 หน้า 700 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • กัลฐิดา
 • Baria's Mission ปริศนามารีโลนี่ เล่ม 2 (จบ)
 • นวนิยาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  82B76999  828.9915 ก396B 2558 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  82B77000  828.9915 ก396B 2558 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  82B77001  828.9915 ก396B 2558 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10358]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver