สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77071, ฉ1
ISBN 978-616-309-697-1
เลขหมู่ 294.30922 ส-838-9 2555
ชื่อคน
 • สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
 • ชื่อเรื่อง
 • 99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 2555
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า -
  หัวเรื่อง
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สวัทฒโน) 2456
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
 • 99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สวัทฒโน) 2456
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A77071  294.30922 ส-838-9 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10479]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver