สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77248, C1 77249, C2
ISBN 978-1454910688
เลขหมู่ REF. 500 T 732 - 2015
ชื่อคน
 • the Biology Book
 • ชื่อเรื่อง
 • the Biology Book
 • พิมพลักษณ์ China : Dorling Kindersley 2015
  บรรณลักษณ์ - p. 1,782.00 บาท
  ชื่อชุด
 • the Milestone Series
 • หมายเหตุ 1 ชุด : 10 เล่ม
  หัวเรื่อง
 • the Milestone Series
 • สถานที่จัดเก็บ Datdaruni School Library
 • the Biology Book
 • the Biology Book
 • the Milestone Series
 • the Milestone Series
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF77248  REF. 500 T 732 - 2015 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF77249  REF. 500 T 732 - 2015 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10533]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver