สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77316, ฉ1 77317, ฉ2 77318, ฉ3
ISBN 978-616-213-446-3
เลขหมู่ 895.911 ธ478ม 2556
ชื่อคน
 • ธัมม์ ศฺริพรมรินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • มณีพิชัย
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • เพิ่มบุคคล
 • สุจินต์ บัวศรี, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธัมม์ ศฺริพรมรินทร์
 • มณีพิชัย
 • วรรณคดีไทย
 • สุจินต์ บัวศรี, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77316  895.911 ธ478ม 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77317  895.911 ธ478ม 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77318  895.911 ธ478ม 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10573]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver