สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77441, ฉ1 77442, ฉ2 77443, ฉ3
ISBN 978-616-274-306-1
เลขหมู่ 428 อ142G 2556
ชื่อคน
 • อติมา แก้วสอาด
 • ชื่อเรื่อง
 • GOAL ภาษาอังกฤษ ม.4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็คเอ็ดดูเคชั่น 2556
  บรรณลักษณ์ 340 หน้า 190 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • เหล็กเพชร, ผู้แต่งร่วม
 • ธนากร โล่ห์จินดา, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อติมา แก้วสอาด
 • GOAL ภาษาอังกฤษ ม.4
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เหล็กเพชร, ผู้แต่งร่วม
 • ธนากร โล่ห์จินดา, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B77441  428 อ142G 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B77442  428 อ142G 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B77443  428 อ142G 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10597]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver