สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77519, ฉ1 77520, ฉ2 77521, ฉ3
ISBN 978-616-274-511-9
เลขหมู่ 745.59 ฝ-211-S 2557
ชื่อคน
 • ฝ่ายวิชาการแม็ค
 • ชื่อเรื่อง
 • Smart Art
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็คเอ็ดดูเคชั่น 2557
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝ่ายวิชาการแม็ค
 • Smart Art
 • การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A77519  745.59 ฝ-211-S 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A77520  745.59 ฝ-211-S 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A77521  745.59 ฝ-211-S 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10623]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver