สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77600, ฉ1 77601, ฉ2 77602, ฉ3
ISBN 978-616-274-422-8
เลขหมู่ 420.76 อ-142-G 2557
ชื่อคน
 • อติมา แก้วสอาด
 • ชื่อเรื่อง
 • GOAL ภาษาอังกฤษ ม.6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็คเอ็ดดูเคชั่น 2557
  บรรณลักษณ์ 356 หน้า 190 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและเฉลย
 • เพิ่มบุคคล
 • กุลชลี เหล็กเพชร, ผู้แต่งร่วม
 • ธนากร โล่ห์จินดา, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อติมา แก้วสอาด
 • GOAL ภาษาอังกฤษ ม.6
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและเฉลย
 • กุลชลี เหล็กเพชร, ผู้แต่งร่วม
 • ธนากร โล่ห์จินดา, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A77600  420.76 อ-142-G 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A77601  420.76 อ-142-G 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A77602  420.76 อ-142-G 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10649]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver