สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77429, ฉ1 77430, ฉ2 77431, ฉ3
ISBN 978-616-00-2337-0
เลขหมู่ 746.434 อ384ถ 2559
ชื่อคน
 • อรอุมา มานะการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถักกระเป๋าใบเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • การถักโครเชต์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรอุมา มานะการ
 • ถักกระเป๋าใบเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 3
 • การถักโครเชต์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B77429  746.434 อ384ถ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B77430  746.434 อ384ถ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B77431  746.434 อ384ถ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10665]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver