สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77720, ฉ1 77721, ฉ2 77722, ฉ3
ISBN 978-616-04-1479-6
เลขหมู่ 155.4 จ337ว 2556
ชื่อคน
 • จา, วุนยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • 50วิธีบริหารเวลาดีเราทำได้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 178 บาท
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยาเด็ก
 • เพิ่มบุคคล
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • ลี, ย็อง, จู, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จา, วุนยัง
 • 50วิธีบริหารเวลาดีเราทำได้
 • จิตวิทยาเด็ก
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • ลี, ย็อง, จู, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A7720  155.4 จ337ว 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A7721  155.4 จ337ว 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A7722  155.4 จ337ว 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10716]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver