สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77753, ฉ1 77754, ฉ2 77755, ฉ3
ISBN 978-616-04-1468-0
เลขหมู่ 332.02402 ค949ห 2557
ชื่อคน
 • โคดึกซอง
 • ชื่อเรื่อง
 • หยุดจน!
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินสปายร์ 2557
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • หนี้
 • การเงินส่วนบุคคล
 • เพิ่มบุคคล
 • มนตรี เจียมจรุงยงศ์, ผู้แปล
 • จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โคดึกซอง
 • หยุดจน!
 • หนี้
 • การเงินส่วนบุคคล
 • มนตรี เจียมจรุงยงศ์, ผู้แปล
 • จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A77753  332.02402 ค949ห 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33A77754  332.02402 ค949ห 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33A77755  332.02402 ค949ห 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10726]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver