สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77768, ฉ1 77768, ฉ1 77768, ฉ1
ISBN 978-616-04-1136-8
เลขหมู่ 428.2 จ191G 2555
ชื่อคน
 • จอง มิน ซอย
 • ชื่อเรื่อง
 • Grammar นอกรอบไม่นอกเรื่อง 3 Advance
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊ส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 392 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • โยษิตา สิทธิชล, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จอง มิน ซอย
 • Grammar นอกรอบไม่นอกเรื่อง 3 Advance
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • โยษิตา สิทธิชล, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B77768  428.2 จ191G 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B77769  428.2 จ191G 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B77770  428.2 จ191G 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10731]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver