สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77777, ฉ1 77778, ฉ2 77779, ฉ3
ISBN 978-616-04-0417-9
เลขหมู่ 551.432 ก459ย 2554
ชื่อคน
 • กาเนริ, อะนิตา
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดเขาเข่าอ่อน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2554
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 98 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภูเขา
 • เพิ่มบุคคล
 • ชาคริต สีห์โรหิจจ์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กาเนริ, อะนิตา
 • ยอดเขาเข่าอ่อน
 • ภูเขา
 • ชาคริต สีห์โรหิจจ์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55A77777  551.432 ก459ย 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  55A77778  551.432 ก459ย 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  55A77779  551.432 ก459ย 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10734]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver