สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77798, ฉ1 77799, ฉ2 77800, ฉ3
ISBN 978-611-04-0709-5
เลขหมู่ 615.854 ท332ธ 2559
ชื่อคน
 • ทอม อู๋
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับปรับปรุง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครัง้ที่ 36
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินสปายร์ 2559
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า 275 บาท
  หัวเรื่อง
 • โภชนบำบัด
 • มะเร็งปอด- โภชนบำบัด
 • การแพทย์ทางเลือก - แง่สุขภาพ
 • เพิ่มบุคคล
 • เรืองชัย รักศรีอักษร, ผู้แแปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทอม อู๋
 • ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับปรับปรุง
 • โภชนบำบัด
 • มะเร็งปอด- โภชนบำบัด
 • การแพทย์ทางเลือก - แง่สุขภาพ
 • เรืองชัย รักศรีอักษร, ผู้แแปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A77798  615.854 ท332ธ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A77799  615.854 ท332ธ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61A77800  615.854 ท332ธ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10741]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver