สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77882, ฉ1 77883, ฉ2 77884, ฉ3
ISBN 978-616-04-2738-3
เลขหมู่ 895.913 ฉ179ด 2558
ชื่อคน
 • ฉวีวรรณ พุ่มแก้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • ดินสอแท่งสั้น
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า 115 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • เพิ่มบุคคล
 • ปวรวฤณ คัญชิตากร, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฉวีวรรณ พุ่มแก้ว
 • ดินสอแท่งสั้น
 • นวนิยายไทย
 • ปวรวฤณ คัญชิตากร, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77882  895.913 ฉ179ด 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77883  895.913 ฉ179ด 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77884  895.913 ฉ179ด 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10750]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver