สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77900, ฉ1 77901, ฉ2 77902, ฉ3
ISBN 978-616-213-366-4
เลขหมู่ 895.9112 ก322อ 2556
ชื่อคน
 • กวิตา ถนอมงาม
 • ชื่อเรื่อง
 • อุณรุท
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • บทละครไทย
 • เพิ่มบุคคล
 • สุรศักดิ์ ตรีนนท์, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กวิตา ถนอมงาม
 • อุณรุท
 • บทละครไทย
 • สุรศักดิ์ ตรีนนท์, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77900  895.9112 ก322อ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77901  895.9112 ก322อ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77902  895.9112 ก322อ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10756]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver