สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77816, ฉ1 77817, ฉ2 77818, ฉ3
เลขหมู่ 641.3526 ค128ก 2557
ชื่อคน
 • คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
 • ชื่อเรื่อง
 • กระเทียม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195บาท
  ชื่อชุด
 • เกษตรกรรมลองทำดู
 • หัวเรื่อง
 • กระเทียม
 • เพิ่มบุคคล
 • จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ผู้วาดภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
 • กระเทียม
 • เกษตรกรรมลองทำดู
 • กระเทียม
 • จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ผู้วาดภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A77816  641.3526 b ค128ก 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A77817  641.3526 b ค128ก 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A77818  641.3526 b ค128ก 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10759]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver