สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77825, ฉ1 77826, ฉ2 77827, ฉ3
ISBN 978-616-04-1779-7
เลขหมู่ 509.41 ล511W 2557
ชื่อคน
 • ลี, สุขจา
 • ชื่อเรื่อง
 • Who? มารี กูรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 155 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ - ฝรั่งเศส
 • กูรี, มารี
 • เพิ่มบุคคล
 • ธนพัฒน์ ฑีฆพงศ์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลี, สุขจา
 • Who? มารี กูรี
 • วิทยาศาสตร์ - ฝรั่งเศส
 • กูรี, มารี
 • ธนพัฒน์ ฑีฆพงศ์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B77825  509.41 ล511W 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B77826  509.41 ล511W 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50B77827  509.41 ล511W 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10760]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver