สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77834, ฉ1 77835, ฉ2 77836, ฉ3
ISBN 978-616-04-1465-9
เลขหมู่ 741.5 จ337ว 2556
ชื่อคน
 • จา, วุนยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 วิธีมารยาทดีเราทำได้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 178 บาท
  หัวเรื่อง
 • การ์ตูน
 • เพิ่มบุคคล
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • GaIaeBal Comic Factory, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จา, วุนยัง
 • 50 วิธีมารยาทดีเราทำได้
 • การ์ตูน
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • GaIaeBal Comic Factory, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A77834  741.5 จ337ว 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A77835  741.5 จ337ว 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A77836  741.5 จ337ว 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10762]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver