สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77975, ฉ1 77976, ฉ2 77977, ฉ3
ISBN 978-616-04-0233-5
เลขหมู่ 920 ช319บ 2553
ชื่อคน
 • ชอย, ดุกฮี
 • ชื่อเรื่อง
 • บิลล์ เกตส์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 135 บาท
  ชื่อชุด
 • อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
 • หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • เกตส์, บิลล์, ค.ศ.1955
 • คอมพิวเตอร์
 • เพิ่มบุคคล
 • วิทยา จันทร์วิรัตน์ชัย, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชอย, ดุกฮี
 • บิลล์ เกตส์
 • อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
 • ชีวประวัติ
 • เกตส์, บิลล์, ค.ศ.1955
 • คอมพิวเตอร์
 • วิทยา จันทร์วิรัตน์ชัย, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A77975  920 ช319บ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A77976  920 ช319บ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A77977  920 ช319บ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10776]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver