สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77957, ฉ1 77958, ฉ2 77959, ฉ3
ISBN 978-616-04-2984-6
เลขหมู่ 843 ค479ฟ 2558
ชื่อคน
 • คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟอลคอนแห่งอยุธยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอโนเวล 2558
  บรรณลักษณ์ 560 หน้า 375 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายฝรั่งเศส
 • เพิ่มบุคคล
 • กล้วยไม้ แก้วสนธิ, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
 • ฟอลคอนแห่งอยุธยา
 • นวนิยายฝรั่งเศส
 • กล้วยไม้ แก้วสนธิ, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  84A77957  843 ค479ฟ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  84A77958  843 ค479ฟ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  84A77959  843 ค479ฟ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10786]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver