สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77990, ฉ1 77991, ฉ2 77992, ฉ3
ISBN 978-616-04-3181-6
เลขหมู่ 920.72 ส731ม 2559
ชื่อคน
 • สิรินทร์ พัธโนทัย
 • ชื่อเรื่อง
 • มุกมังกร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2559
  บรรณลักษณ์ 512 หน้า 345 บาท
  หัวเรื่อง
 • สิรินทร์ พัธโนทัย, 2490
 • เพิ่มบุคคล
 • นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สิรินทร์ พัธโนทัย
 • มุกมังกร
 • สิรินทร์ พัธโนทัย, 2490
 • นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A77990  920.72 ส731ม 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A77991  920.72 ส731ม 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A77992  920.72 ส731ม 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10790]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver