สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77822, ฉ1 77823, ฉ2 77824, ฉ3
ISBN 978-616-04-1778-0
เลขหมู่ 648.5 ก-351-2 2557
ชื่อคน
 • กองบรรณาธิการ PLAY ไต้หวัน
 • ชื่อเรื่อง
 • 222 เคล็ดลับ ทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีธรรมชาติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2557
  บรรณลักษณ์ 232 หน้า 235 บาท
  หัวเรื่อง
 • การจัดการบ้าน
 • บ้าน - การทำความสะอาด
 • เพิ่มบุคคล
 • พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กองบรรณาธิการ PLAY ไต้หวัน
 • 222 เคล็ดลับ ทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีธรรมชาติ
 • การจัดการบ้าน
 • บ้าน - การทำความสะอาด
 • พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64B77822  648.5 ก-351-2 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64B77823  648.5 ก-351-2 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64B77824  648.5 ก-351-2 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10797]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver