สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77981, ฉ1 77982, ฉ2 77983, ฉ3
ISBN 978-616-512-914-5
เลขหมู่ 746.432 ณ161ง 2558
ชื่อคน
 • ณภัทร ทองแย้ม
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือ ชุดการพับกระดาษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • การถักนิตติ้ง
 • เพิ่มบุคคล
 • วราภรณ์ ว่องวิชัย, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณภัทร ทองแย้ม
 • งานฝีมือ ชุดการพับกระดาษ
 • การถักนิตติ้ง
 • วราภรณ์ ว่องวิชัย, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B77981  746.432 ณ161ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B77982  746.432 ณ161ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B77983  746.432 ณ161ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10805]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver