สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78029, ฉ1 78030, ฉ2 78031, ฉ3
ISBN 978-616-00-2517-6
เลขหมู่ 641.3 ส113ก 2559
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • กระยานิยาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พิมพ์คำ 2559
  บรรณลักษณ์ 280 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • อาหารไทย - รวมเรื่อง
 • ไทย - ความเปนอยู่และประเพณี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • กระยานิยาย
 • อาหารไทย - รวมเรื่อง
 • ไทย - ความเปนอยู่และประเพณี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A78029  641.3 ส113ก 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A78030  641.3 ส113ก 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A78031  641.3 ส113ก 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10825]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver