สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78094, ฉ1 78095, ฉ2 78096, ฉ3
ISBN 978-974-414-385-3
เลขหมู่ 658.3 อ649ค 2559
ชื่อคน
 • อาร์มสตรอง, ชารอน
 • ชื่อเรื่อง
 • คัมภีร์ HR
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท 2559
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • การบริหารงานบุคคล
 • เพิ่มบุคคล
 • คมกฤช จองบุญวัฒนา, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อาร์มสตรอง, ชารอน
 • คัมภีร์ HR
 • การบริหารงานบุคคล
 • คมกฤช จองบุญวัฒนา, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B78094  658.3 อ649ค 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B78095  658.3 อ649ค 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B78096  658.3 อ649ค 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10831]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver