สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78124, ฉ1 78125, ฉ2 78126, ฉ3
ISBN 978-616-512-860-5
เลขหมู่ 745.92 ส831ง 2558
ชื่อคน
 • สุพัศดา ศรีอุดร
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกมะลิลีลาศิลป์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การจัดดอกไม้
 • เพิ่มบุคคล
 • สมัย ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุพัศดา ศรีอุดร
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกมะลิลีลาศิลป์
 • การจัดดอกไม้
 • สมัย ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A78124  745.92 ส831ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A78125  745.92 ส831ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A78126  745.92 ส831ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10841]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver