สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78139, ฉ1 78140, ฉ2 78141, ฉ3
ISBN 978-616-512-893-3
เลขหมู่ 745.92 ณ161ง 2558
ชื่อคน
 • ณภัทร ทองแย้ม
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกไม้ 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • การจัดดอกไม้
 • เพิ่มบุคคล
 • สุพัตรา ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 • สมัย ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณภัทร ทองแย้ม
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกไม้ 2
 • การจัดดอกไม้
 • สุพัตรา ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 • สมัย ศรีอุดร, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A78139  745.92 ณ161ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A78140  745.92 ณ161ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A78141  745.92 ณ161ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10846]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver