สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78172, ฉ1 78173, ฉ2 78174, ฉ3
ISBN 978-616-512-959-6
เลขหมู่ 746.432 ท446F 2559
ชื่อคน
 • ทินกร เกลี้ยงไธสง
 • ชื่อเรื่อง
 • Flowers Loom ดอกไม้ไหมพรม ราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2559
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า 70 บาท
  หัวเรื่อง
 • การถักไหมพรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทินกร เกลี้ยงไธสง
 • Flowers Loom ดอกไม้ไหมพรม ราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม)
 • การถักไหมพรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B78172  746.432 ท446F 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B78173  746.432 ท446F 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B78174  746.432 ท446F 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10857]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver