สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78181, ฉ1 78182, ฉ2 78183, ฉ3
ISBN 978-616-512-851-3
เลขหมู่ 745.54 ส962ง 2558
ชื่อคน
 • แสงนภา ทองคำพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การตัด - พับกระดาษ 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพับกระดาษ
 • การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
 • เพิ่มบุคคล
 • ณภัทร ทองแย้ม, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แสงนภา ทองคำพันธ์
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การตัด - พับกระดาษ 2
 • การพับกระดาษ
 • การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
 • ณภัทร ทองแย้ม, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A78181  745.54 ส962ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A78182  745.54 ส962ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A78183  745.54 ส962ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver