สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78184, ฉ1 78185, ฉ2 78186, ฉ3
ISBN 978-616-512-883-4
เลขหมู่ 745.592 น785ง 2558
ชื่อคน
 • เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด ปั้นดินเกาหลี - ดินไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 105 บาท
  หัวเรื่อง
 • การปั้น
 • เพิ่มบุคคล
 • จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด ปั้นดินเกาหลี - ดินไทย
 • การปั้น
 • จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A78184  745.592 น785ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A78185  745.592 น785ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A78186  745.592 น785ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10861]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver