สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38441,ฉ1
เลขหมู่ 923.2 น71ย
ชื่อคน
 • นิพนธ์ บุญญภัทโร
 • ชื่อเรื่อง
 • ยังเติร์กมหาดไทย'60
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ม.ป.ท.
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ-นิพนธ์ บุญญภัทโร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิพนธ์ บุญญภัทโร
 • ยังเติร์กมหาดไทย'60
 • ชีวประวัติ-นิพนธ์ บุญญภัทโร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A38441   923.2 น71ย C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1090]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver